Artifact Content
Not logged in

Artifact d8eb3bfa55ff857d1ea20541815e290e049355ae:


define({
  pl: {
    'Allowed values:'       : 'Dozwlone wartości:',
    'Compare all with predecessor': 'Porównaj z poprzednimi wersjami',
    'compare changes to:'     : 'porównaj zmiany do:',
    'compared to'         : 'porównaj do:',
    'Default value:'       : 'Wartość domyślna:',
    'Description'         : 'Opis',
    'Field'            : 'Pole',
    'General'           : 'Generalnie',
    'Generated with'       : 'Wygenerowano z',
    'Name'            : 'Nazwa',
    'No response values.'     : 'Brak odpowiedzi.',
    'optional'          : 'opcjonalny',
    'Parameter'          : 'Parametr',
    'Permission:'         : 'Uprawnienia:',
    'Response'          : 'Odpowiedź',
    'Send'            : 'Wyślij',
    'Send a Sample Request'    : 'Wyślij przykładowe żądanie',
    'show up to version:'     : 'pokaż do wersji:',
    'Size range:'         : 'Zakres rozmiaru:',
    'Type'            : 'Typ',
    'url'             : 'url'
  }
});