View Ticket
Not logged in
Ticket UUID: ebec54022795c17738df9dbbcc4ec4f8f261beee
Title: mmmv_gigablast_container_t1 tor võrgu tugi
Status: Open Type: Feature_Request
Severity: Important Priority: Immediate
Subsystem: Resolution: Open
Last Modified: 2015-12-10 07:46:43 Contact: martin.vahi@softf1.com
Version Found In:
User Comments:
martin_vahi added on 2015-12-09 21:58:09:

torsocks wget midagi.onion

ei toimi, sest wget sõltub klassikalisest DNS-teenusest. curl võimaldab socks-vaheserveri kasutust ja privoxy suudab ühenduda Tor'iga. Kirjutada

mmmv_torcurl

skript, mis mähib privoxy't kasutavat curl'i. Privoxy käivitataks automaatselt, nagu tor.

Gigablast'i korral pidavat DNS-serverite andmed ette antama veebipõhisest administreerimisliidesest. Otsida mõni socsk'i toetav DNS-vaheserver, mis sarnaselt tor'ile ja privoxile automaatselt käivitatakse ja mis siis üle socks-liidese DNS-päringuid teeb.

Kuna iga anonümiseerimisvõrgustiku jaoks on Gigablastile vaja natuke erinevaid seadistusi, siis üksiku Gigablast'i isendi asemel luua iga võrgustiku jaoks eraldi gigablasti isend ja selle puhta versiooni varukoopia. Täiendada Gigablast'i käivitusskripti Ruby-skripti näol, mis küsib kasutajalt enne gigablast'i käivitamise testküsimust täpselt millise võrgustiku jaoks soovitakse Gigablast'i käivitada. See määrab ära, milline gigablasti isend käivitatakse.


martin_vahi added on 2015-12-10 07:46:43:

Üks teemakohane viide.